KennisCentrum Circulaire Bouw brengt brede visie in de praktijk

Jaap Flendrie, Patrick Schreven en Rogier Kersten zijn oprichters van het Kenniscentrum Circulaire Bouw in Nijmegen. Met als missie om hèt verschil te maken voor circulair bouwen in de praktijk. Samen met partners bij bouwbedrijven, de overheid en het onderwijsveld vertaalt het KCCB de uitdagingen op het terrein van circulair bouwen en opleiden naar: doen!

Hoe kun je zo circulair mogelijk bouwen?

De regio Arnhem-Nijmegen staat voor een grote bouwopgave. Ruim zestigduizend nieuw te bouwen woningen staan op de planning, 25% daarvan dient circulair te worden gebouwd. Vanaf 2030 gaat het om minimaal 50% circulaire nieuwbouw.

Patrick: ‘De wil om circulair te bouwen die is er wel, er zijn veel partijen die ermee aan de slag willen. Probleem is alleen dat men nog niet precies weet hoe ze dat kunnen aanpakken. Hoe kun je zo circulair mogelijk bouwen? Hoe kun je dat betaalbaar doen?

Rogier: ‘Door dit groeipad voor nieuw te bouwen woningen komt er druk te staan op het oplossen van vragen over circulair bouwen. Zo komt de versnelling tot stand. De theoretische kennis en de hoogwaardige circulaire materialen zijn al beschikbaar. Het gaat erom die bij de mensen te brengen. Vooral tegen de achtergrond van de huidige woningbehoefte’.

Jaap: ‘Vanuit het Kenniscentrum Circulaire Bouw (KCCB) maken we het zo concreet mogelijk. We helpen onze leden met de vragen die ze tegenkomen in het hele bouwtraject. Bijvoorbeeld: Hoe ga je circulair aanbesteden? Welk meetinstrument gebruik je voor circulariteit? Dit soort problemen lossen we op door partijen bij elkaar te brengen en door actief op zoek te gaan naar oplossingen’.

Rogier: ‘Bijzonder is de samenwerking van het kenniscentrum met scholengemeenschappen. Als een duurzaam en circulair centrum heeft het KCCB daar nu een vaste plaats in de fysieke omgeving van de leerlingen, studenten en docenten. De kunst is nu om op een goede manier over te brengen dat de bouw een interessante sector is om in te werken. Met veel innovaties, high tech en low tech. De toekomst van de bouw heeft inspirerend werk voor de jonge generatie in huis. Maar we moeten het wel laten zien’.

Jaap: ‘Onbekend maakt onbemind. Dus hebben we een expositie- en belevingsruimte ingericht bij het kenniscentrum, het Experience Centre. Om te tonen hoe circulaire materialen in woningen kunnen worden toegepast, staan hier proefopstellingen. We bieden daarbij workshops aan, zodat innovatieve materialen en technieken ‘lerenderwijs’ hun weg vinden naar de bouw- en onderwijspraktijk’.

Experience Centre

Het Experience Centre van het KCCB is openbaar en toegankelijk voor bedrijven, particulieren, docenten en studenten. Iedereen is welkom om de nieuwste circulaire bouwmaterialen te komen bekijken*. Het KCCB biedt daarbij workshops aan voor de mensen die momenteel de opleidingen voor de bouw verzorgen, bijvoorbeeld voor vmbo-docenten.

Uiteraard is het bezoeken van de exporuimte van het KCCB onder voorbehoud van coronamaatregelen, kijk op de website https://kccb.nl/agenda/

Over biobased materialen is nog een wereld te winnen aan kennis. Vanuit het kenniscentrum kunnen we die overdragen door workshops, trainingen en door hier voorbeelden te tonen.

In de biologische kringloop valt de meeste winst te behalen

Patrick: ‘De ambitie is om in 2050 circulair te zijn en CO2-neutraal. Dat kan alleen als we heel snel actie ondernemen. Vanuit het kenniscentrum kunnen we geïnteresseerden helpen om grote stappen te zetten in circulair bouwen. De meeste winst valt te behalen in de biologische kringloop. Over biobased materialen is nog een wereld te winnen aan kennis. Vanuit het kenniscentrum kunnen we die overdragen door workshops, trainingen en door hier voorbeelden te tonen’.

Biobased bouwmaterialen

Wereldwijd is de bouwsector verantwoordelijk voor 10% van de totale CO2-uitstoot. Die komt vrij bij de productie van staal en cement, dat gebruikt wordt in beton. Bouwen met biobased materialen biedt verschillende voordelen, zoals bij bouwen met hout:
  • voor de bomen, geoogst uit duurzaam beheerde bossen, worden nieuwe bomen geplant. De opnamecapaciteit van CO2 in deze bossen wordt zo goed mogelijk op peil gehouden;
  • CO2 in het geoogste hout, wordt vastgelegd in een gebouw;
  • houtbouw voorkomt extra inzet van beton en staal, en daarmee ook de extra hoge uitstoot van CO2;
  • huizen bouwen met hout gaat enorm snel, het huis komt als een bouwpakket naar de bouwplaats. Er zijn veel minder vervoersbewegingen nodig. Dat leidt ook tot een reductie in uitstoot van stikstof.
Traditioneel werkt de bouw met niet-hernieuwbare materialen die een grote CO2-uitstoot hebben. Staal en cement worden gegoten en niet-losmaakbaar met elkaar verbonden. Aan het eind van de levensduur ontstaat dan een afvalprobleem. Grondstoffen worden steeds schaarser. Dat geldt zeker voor metalen, maar ook aan zand is er wereldwijd een tekort.

Brede visie op circulariteit

Patrick: ‘Duurzaam circulair bouwen gaat ervoor zorgen dat we een leefbare planeet houden en dat er genoeg grondstoffen zijn om in de toekomst gezonde fijne woningen te bouwen voor ons allemaal. Het KCCB richt zich daarbij op bewustwording en opleiding in de volle breedte’.

Jaap:Biobased circulair bouwen past in de visie van het KCCB op gezond en natuur-inclusief bouwen. Het zou mooi zijn om ook het sociale domein eraan te kunnen koppelen. Vanuit de behoefte aan vakmensen die kunnen bouwen, is het interessant om zien of we ook statushouders kunnen verbinden met het kenniscentrum.

‘We zien circulair bouwen bij het KCCB breder dan alleen gebaseerd op het hergebruik van materialen.

Want circulair bouwen op zich is niet per se gezond. Uitgaand van meervoudige waarde-creatie levert circulair werken meer waarde op, dan alleen financieel. Bijvoorbeeld: een woningbouwvereniging die houten huizen realiseerde, hoort van de bewoners dat ze daarin beter slapen. Wat is dat je waard?’

Deel deze pagina
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp