Colofon

Deze onderwijshandleiding werd ontwikkeld in het kader van het programma Circular Skills van de coöperatie Leren voor Morgen, op basis van vier ontwerpsessies over circular skills in het onderwijs, georganiseerd in periode oktober 2020 – februari 2021.

Met dank aan

Aan deze sessies namen docenten, studenten, ondernemers, beleidsmakers en andere experts op het gebied van onderwijs en circulariteit deel, verbonden aan de volgende organisaties: Vechtdal College, Stellingwerf College, Friesland College, Friese Poort, Alfa College, Terra, ROC Mondriaan, NHL Stenden, Hogeschool Windesheim, Hanze Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, DuurzaamMBO, Kenniscentrum Circulair Bouwen, Knooppunt Onderwijs en Ondernemen Heerenveen, Vereniging Circulair Friesland, Stichting Technotrend, Bouwend Nederland, Building the Future, DR2 New Economy, Roelofs, Van Wijnen, Delta Wonen, Achterbosch Architecten, RVO, SamenFiks, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf.

We willen alle aanwezigen heel hartelijk danken voor hun inbreng tijdens de ontwerpsessies.  In het bijzonder willen we ook degenen bedanken die een presentatie hebben gegeven tijdens één van de sessies: Hans Achterbosch, Anicee Bauer, Jaap Flendrie, Matthijs Janssen, Frank Kroondijk, Daan de Kruijf, Aron de Lange, Jan ten Napel, Jonas Nijland, Alco Otten, Lianne Quax, Thomas Wellink, Ingrid Zeegers.

Creative Commons

Alle teksten en tools uit dit magazine zijn vrij te gebruiken, onder de voorwaarden van Creative Commons Licentie CC-BY-NC-SA 4.0.  Dat wil zeggen: enkel voor niet-commerciële doeleinden, met naamsvermelding en gelijk-delen. Op de foto’s met geportretteerden is uiteraard het portretrecht van toepassing, dat betekent dat deze foto’s niet elders kunnen worden ingezet zonder uitdrukkelijke toestemming van de geportretteerde.

Auteurs

Liedewij de Graaf
stichting CircuLeren | ikcirculeer.nl

Anne Remmerswaal
SME

Fotografie en webdesign

Hans van der Woerd
vdwoerd.com

In opdracht van

Coöperatie Leren voor Morgen
Contactpersoon: Daan de Kruijf
daan@lerenvoormorgen.org
lerenvoormorgen.org

©2021 – Leren voor Morgen